NERC640

NERC640 Busbar Size 60×40
Sec - 5A Sec - 1A
Max. VA Max. VA
Primary Current Class - 1.0 Class - 0.5 Class 1.0 Class - 0.5
250 5 - 5 -
300 7.5 2.5 7.5 2.5
400 10 5 10 5
500 15 10 15 10
600 15 15 15 15
750 15 15 15 15
800 15 15 15 15
1000 15 15 15 15
1600 15 15 15 15
2000 15 15 15 15
Request a Quote

NERC830V/NERC830V

NERC830V/NERC830V Busbar Size 80×30
Sec - 5A Sec - 1A
Max. VA Max. VA
Primary Current Class - 1.0 Class - 0.5 Class 1.0 Class - 0.5
500 5 - 5 -
600 7.5 5 7.5 5
750 10 5 10 5
800 15 10 15 10
1000 15 15 15 15
1250 15 15 15 15
1600 15 15 15 15
2000 15 15 15 15
2500 15 15 15 15
Request a Quote

NERC880

NERC880 Busbar Size 80×80
Sec - 5A Sec - 1A
Max. VA Max. VA
Primary Current Class - 1.0 Class - 0.5 Class 1.0 Class - 0.5
750 10 5 10 5
800 15 10 15 10
1000 15 15 15 15
1250 15 15 15 15
1600 15 15 15 15
2000 15 15 15 15
3000 15 15 15 15
3200 15 15 15 15
Request a Quote

NERC1030H/NERC1030V

NERC1030H/NERC1030V Busbar Size 100×30
Sec - 5A Sec - 1A
Max. VA Max. VA
Primary Current Class - 1.0 Class - 0.5 Class 1.0 Class - 0.5
600 5 - 5 -
750 7.5 5 7.5 5
800 15 10 15 5
1000 15 15 15 15
1250 15 15 15 15
1600 15 15 15 15
2000 15 15 15 15
2500 15 15 15 15
3000 15 15 15 15
3200 15 15 15 15
Request a Quote

NERC1260H/NERC1260V

NERC1260H/NERC1260V Busbar Size 120×60
Sec - 5A Sec - 1A
Max. VA Max. VA
Primary Current Class - 1.0 Class - 0.5 Class 1.0 Class - 0.5
600 5 - 5 -
750 10 5 10 5
800 15 10 15 10
1000 15 15 15 15
1250 15 15 15 15
1600 15 15 15 15
2000 15 15 15 15
2500 15 15 15 15
3000 15 15 15 15
3200 15 15 15 15
4000 15 15 15 15
Request a Quote

NERC1660H/NERC1660V

NERC1660H/NERC1660V Busbar Size 160×60
Sec - 5A Sec - 1A
Max. VA Max. VA
Primary Current Class - 1.0 Class - 0.5 Class 1.0 Class - 0.5
600 5 - 5 -
750 10 5 10 5
800 15 10 15 5
1000 15 15 15 15
1250 15 15 15 15
1600 15 15 15 15
2000 15 15 15 15
2500 20 15 20 15
3000 20 15 20 15
3200 20 15 20 15
4000 20 15 20 15
5000 20 15 20 15
Request a Quote

NERC1690H/NERC1690V

NERC1690H/NERC1690V Busbar Size 160×90
Sec - 5A Sec - 1A
Max. VA Max. VA
Primary Current Class - 1.0 Class - 0.5 Class 1.0 Class - 0.5
1000 10 5 10 5
1250 15 10 15 10
1600 15 10 15 10
2000 15 15 15 15
2500 15 15 15 15
3200 15 15 15 15
4000 15 15 15 15
5000 15 15 15 15
6000 15 15 15 15
6300 15 15 15 15
Request a Quote

NERC1812H/ NERC1812V

NERC1812H/ NERC1812V Busbar Size 180×120
Sec - 5A Sec - 1A
Max. VA Max. VA
Primary Current Class - 1.0 Class - 0.5 Class 1.0 Class - 0.5
1000 10 5 10 5
1250 15 10 15 10
1600 15 10 15 10
2000 15 15 15 15
2500 15 15 15 15
3200 15 15 15 15
4000 15 15 15 15
5000 15 15 15 15
6000 15 15 15 15
6300 15 15 15 15
Request a Quote

NERC2160H/NERC2160V

NERC2160H/NERC2160V Busbar Size 210×60
Sec - 5A Sec - 1A
Max. VA Max. VA
Primary Current Class - 1.0 Class - 0.5 Class 1.0 Class - 0.5
1000 10 5 10 5
1250 15 10 15 10
1600 15 10 15 10
2000 15 15 15 15
2500 15 15 15 15
3200 15 15 15 15
4000 15 15 15 15
5000 15 15 15 15
6000 15 15 15 15
6300 15 15 15 15
Request a Quote

NEPRC630

NEPRC630 Busbar Size 60×30
Sec - 5A Sec - 1A
Max. VA Max. VA
Primary Current Class - SP10 Class - SP20 Class SP10 Class - SP20
300 5 - 5 -
400 10 - 10 -
500 10 - 15 -
600 15 - 15 -
750 15 - 15 -
800 15 5 15 5
1000 15 5 15 5
1250 15 5 15 5
1600 15 10 - -
2000 15 10 - -
Request a Quote

NEPRC1260H/NEPRC1260V

NEPRC1260H/NEPRC1260V Busbar Size 120×60
Sec - 5A Sec - 1A
Max. VA Max. VA
Primary Current Class - SP10 Class - SP20 Class SP10 Class - SP20
800 5 - 10 5
1000 10 - 15 5
1250 15 - 15 10
1600 15 - 15 10
2000 15 5 15 10
2500 15 10 15 10
3000 15 10 - -
3200 15 10 - -
Request a Quote

NEPRC1660H/NEPRC1660V

NEPRC1660H/

NEPRC1660V

Busbar Size 120×60
Sec - 5A Sec - 1A
Max. VA Max. VA
Primary Current Class - SP10 Class - SP20 Class SP10 Class - SP20
800 10 - 10 -
1000 15 - 15 5
1250 15 5 15 5
1600 15 5 15 10
2000 15 5 15 10
2500 15 10 15 10
3000 15 10 15 5
3200 15 10 15 5
4000 15 10 - -
Request a Quote